Föreningar

Intresserad av att delta i Granretur.se?

Karlskoga Bats lämnar det öppet för andra föreningar att delta i Granretur.se. Det är en möjlighet att hjälpa hushåll samtidigt som ni tjänar lite extra pengar till föreningen.

 

Inledningsvis kommer vi att låta en förening vara verksam i respektive ort och först till kvarn gäller. Ni anmäler intresse till info@granretur.se

 

Vad gör vi?

Vi står för marknadsföringsmaterial (tex material att sprida i social media) samt websidan. Vi sköter dessutom alla betalningar och hela administrationen. Ni som förening får sedan enkelt en förteckning med namn och adresser till de kunder i er ort som anmält sig.

 

Vad gör ni?

Ni som förening marknadsför tjänsten i er ort, företrädesvis via social media, men även via andra kanaler. Kunderna handlar sedan via hemsidan. Utifrån listan ni får av oss ansvarar ni för att hämta granarna vid tomtgräns hos kunderna inom angivet tidsintervall.. Ni säkerställer också med kommunen eller på annat sätt att ni kan ta hand om de upphämtade granarna.

 

Vad tjänar ni?

Vi tar en liten del av intäkterna för att täcka upp för administration, betalningskostnader (Swish kostar för föreningar) och marknadsföring. Ni som förening får 55kr för varje gran ni hämtar. Säljer ni tjänsten till 100 kunder innebär det alltså 5500kr direkt till föreningen!